ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE TECHNICZNE

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WIELKOPOWIERZCHNIOWĄ

Zarządzanie nieruchomością wielkopowierzchniową składa się z wielu aspektów, wymagających zawodowej specjalizacji, uprawnień, czy licencji. Nie zawsze Firmy nimi dysponują i nie zawsze jest też taka potrzeba. można je zlecić licencjonowanemu zarządcy.

CERTYFIKAT

Dzięki naszemu ponad dwudziestopięcioletniemu doświadczeniu zyskają Państwo solidnego i sprawdzonego partnera. Oferujemy partnerską współpracę i koncentrację na rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków, w poszanowaniu otoczenia i środowiska, w którym pracujemy. Działamy w oparciu o licencję zarządcy nieruchomościami i certyfikat ISO 9001 2015.

Działamy na czas. Uwzględniamy wyjątkowość Państwa działalności. Dbamy, by mogli Państwo pracować w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

Dokładnie analizujemy specyfikę i funkcjonalność nieruchomości, jej stan, potrzeby techniczne i inne czynniki.

KORZYŚCI

Nadzór w oparciu o wysokie kwalifikacje na podstawie licencji

Stała i sprawna opieka nad nieruchomością i organizacja poprawnego jej funkcjonowania

Fachowcy, specjaliści, służby nadzoru dostępni bez konieczności ich zatrudniania

Wywiązywanie się z obowiązków nałożonych prawnie na nieruchomości

Koncentrowanie swojego czasu na rozwoju własnej firmy

KONTAKTIEREN SIE UNS!

+48 91 311 87 47

Bevor Sie Ihre Einwilligung erteilen, bitten wir Sie sich mit Datenschutzerklärung vertraut zu machen.