Realizacje

Strona główna / Realizacje
Do niej należą parki, skwery, place zabaw, jak również alejki i drogi dojazdowe. Dostarczamy i montujemy elementy małej architektury, przyjaźnie wkomponowując je w otoczenie.
Wytyczanie alejek, rabat i wykonanie nasadzeń zawsze odbywają się pod nadzorem autora projektu. Podejmujemy się różnorodnych zleceń i udzielamy na ich realizację gwarancję.
Częste projekty, przy których przyczyniamy się do przywrócenia dawnej funkcji terenu zieleni i ożywienia go. Budujemy przestrzeń, z której wszyscy mogą swobodnie korzystać i przyjemnie w niej spędzać czas.
W zależności od stanu terenu zieleni przeprowadzamy zabiegi pielęgnacyjne m.in.: aeracje, wertykulacje i koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, nawożenie i ochronę roślin, precyzyjnie dobrane do potrzeb danego gatunku.
Wykonujemy plan zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem jego funkcji, ukształtowania i oczekiwań zleceniodawcy. Sporządzona dokumentacja projektowa zawiera szczegółowy projekt nasadzeń i wizualizacje zaprojektowanego terenu.
Przeprowadzamy cięcia pielęgnacyjne i korygujące drzew. Nasi wyspecjalizowani arboryści pracują przy użyciu podnośnika i metodą alpinistyczną. Posiadamy duże doświadczenie przy pielęgnacji drzew zabytkowych i pomników przyrody. Oprócz cięć pielęgnacyjnych, oferujemy m.in. montaż wiązań elastycznych typu „Cobra”.